Kött och blod eller kisel och elektroner?

 

Vad händer egentligen med en civilisation som är så oerhört mycket äldre och mer utvecklad än vår egen? Hur går utvecklingen vidare? Finns det en kosmisk evolution i riktigt stor skala och som vi i så fall är en del av? Man menar att det första steget var den astrofysiska evolutionen som startade vid universums uppkomst och som fortfarande pågår.  Det andra var den kemiska evolutionen som innebar en självorganisering där atomer övergick till allt mer komplexa molekyler. Efter det kom den biologiska evolutionen, alltså uppkomsten av liv, åtminstone på jorden. Det sista steget i detta scenario – eller i varje fall det senaste – är den kulturella evolutionen.

Den innebär utvecklande av samverkande intelligens både lokalt på jorden och på universiell skala – antingen genom spridning av en isolerad mänsklig civilisation eller i koordination med andra existerande civilisationer ute i galaxen. En del forskare ser alltså livets utveckling och civilisationens framväxt på jorden som en naturlig och närmast oundviklig konsekvens av den kosmiska evolutionen.

Den teknologiska utvecklingen går i svindlande fart. Internet, mobiler och appar var okända fenomen tills nyligen. Har vi kontroll över utvecklingen? En del forskare menar att den teknologiska singulariteten kommer redan inom 30 år. Därefter riskerar vi att en superintelligens placerar nutidsmänniskan i skuggan.

Keywords: Genetisk ingenjörskonst – Nanoteknologi – Robotisering – Transhumanism

© Peter Linde 2016