Rymdskeppet Jorden – vår hembygd och plats i universum

 

 

Vardagen går för många människor i ett högt tempo där huvudbestånds­delarna utgörs av arbete, sömn och lite fritid. Alltför sällan har vi tid för eftertanke och en möjlighet att höja oss över den ofta ganska ytliga och ibland monotona verkligheten. Ändå finns det många djupa frågor i tillvaron som förtjänar mycket mer uppmärksamhet.

Bland dessa är funderingarna över människans förhållande till övriga universum extra fängslande. Man kan känna sig liten när man någon gång får tillfälle att på en mörk plats beskåda en gnistrande stjärnhimmel. Ändå är det otvivel­aktigt så att vår egen hjärna utgör den i särklass högst organiserande formen av materia som vi känner till - vi har förmågan att fundera och reflektera.

Jorden sågs länge som universums själv­klara medelpunkt. Idag menar forskarna att universum uppstod i en Big Bang. Efterhand har vetenskapen reducerat vår plats i universum till en mer realistisk nivå och vi har nu en större förståelse för vår litenhet och vår sårbarhet. Men hur ser egentligen universum ut och hur stort är det? Hur märklig är egentligen Jorden? Var hör vi hemma?

 

 Keywords: Perspektiv på universum - Jordens rätta plats - Miljarder galaxer – Triljoner stjärnor – Ofattbara avstånd

© Peter Linde 2016