Vi erbjuder annorlunda injektioner som bryter mot vanetänkande och inspirerar ledningsgruppen, medarbetare och kunder till eftertanke och ger nya perspektiv, alltid baserade på vetenskapliga fakta. Nedan följer några exempel på upplägg:

 

  • Spännande inslag på kundträffar som ger djup och innehåll. Vi låter kunderna fascineras av den verklighet vi redan befinner oss i och den framtid som finns runt hörnet. Är vår kunskap alltför hisnande och rent av bedövande, eller inspirerar kunskapen till en lysande framtid?
  • Animerad inspirationsföreläsning för ledningsgruppen som väcker tankar och ger injektioner åt ledningen att tänka out-of-the-box. Efter föreläsningen faciliterar vi den fortsatta diskussionen och bidrar till ytterligare fördjupning. Hur kan de nya perspektiven påverka den egna organisa­tionens affär, uppdrag och handlande?
  • Tankeväckande underhållning på personalkonferensen, där den bild- och ljudrika inspirationsföreläsningen väcker lust till samtal mellan era med­ar­betare. Efter föreläsningen svarar Peter och Mikael på frågor .

 

Vi skräddarsyr gärna längd och innehåll efter era behov. Längden på inspirationsföreläsningarna brukar vara mellan 20 minuter och en timme, se referenser.

 

 

© Peter Linde 2016