Jakten på liv i universum

Upptäckten av planeter runt andra stjärnor har stor betydelse för frågan om möjligheterna till att hitta liv i universum. Över 3000 har hittills upptäckts i en lavinliknande utveckling. Finns det jordtvillingar med liv som påminner om vårt eget?

Forskarna tror nu att det finns hundratals miljoner planeter bara i vår egen galax, Vintergatan. Finns det teknologiskt utvecklade civilisationer bland dessa? Med Drakes formel kan man försöka uppskatta antalet. Finns de i så fall inom räckhåll för oss i tid och rum?

Vi har skickat ut farkoster med meddelanden avsedda att läsas av eventuella främmande intelligenser. Och med ljusets hastighet är ett antal radiomeddelanden på väg mot andra stjärnor och planeter. Samtidigt lyssnar dedikerade forskare efter signaler från andra civilisationer. Kommer vi att få kontakt? Och i så fall, vilken sorts kontakt?

Å andra sidan säger Fermis paradox att vi redan för länge sedan borde ha stött på avancerade civilisationer på ett eller annat sätt. Det faktum att vi inte gjort det tolkar pessimisterna som att det inte finns några. Kan i så fall vår egen civilisation överleva kriser och utvecklas till att dominera galaxen? Eller finns det ett filter som någonstans i utvecklingen hindrar en civilisation att bli verkligt avancerad?    

Keywords: Avancerad teknologi + Snillrika metoder => Oväntade upptäckter - Fakta vs. gissningar – SETI – Kontaktförsök

av eventuella främmande intelligenser

© Peter Linde 2016