Peter Linde är docent i astronomi och har som forskare studerat Vinter­gatan och när­liggande galaxer med hjälp av några av de stora observatori­erna i världen. Han har även medverkat vid ut­vecklingen av det kommande europeiska jätteteleskopet som ca år 2024 kommer att bli världens största.

Peter är verksam i flera större astronomiska organisationer och har skrivit boken ”Jakten på liv i universum”, som fick ett mycket positivt mottagande med recensioner som: ”boken är ett intellektuellt äventyr där lekmannen kan känna sig smart”. Boken finns även utgiven i engelsk översättning ”The Hunt för Alien Life – A Wider Perspective” (Springer, New York).

Se även www.peterlinde.net.

 

 

Mikael Strandänger är civilingenjör och har en Master of Science i teknisk fysik, inriktning tillämpad fysik, vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och en Bachelor of Science i astrofysik vid Stockholms observatorium, Stockholms universitet, som han har byggt på med studier i bland annat filosofi.

Mikael har lång erfarenhet inom näringslivet, bland annat i olika vd-befattningar. Sedan drygt tio år initierar, utvecklar och driver Mikael projekt inom naturvetenskap, forskning, entreprenörskap och kultur, ofta i samverkan med näringslivet.

Se även www.kulturrelation.com.

 

© Peter Linde 2016